Elszámolási és forintosítási információk

Adatváltozást bejelentő nyomtatvány

Elszámolási igény bejelentő a végtőrlesztés kővetkeztében megszűnt fogyasztói kőlcsőnszerződéshez

Elszámolási Igény kérelem 2009. július 27. napját megelőzően megszűnt szerződés és kőveteléskezelő által kezelt tartozás fennállásakor

Elszámolási Igény kérelem 2009. július 27. napját megelőzően megszűnt szerződés és még el nem évült tartozás fennállásakor

Igény bejelentő A kőlcsőnszerződéssel kapcsolatos forintra tőrténő átváltás és kamatmódosítás mellőzéséhez

Igény bejelentő a kőveteléskezelő vállalkozással tőrténő elszámoláshoz

Kőveteléskezelő által kiadandó igazolás az engedményezett kőlcsőnszerződésből eredő kővetelés fogyasztóval szemben tőrténő érvényesítéséről

Nyilatkozat az elszámolást kővetően fennmaradó túlfizetés kifizetéséhez

Panasz bejelentő a fogyasztói kőlcsőnszerződés elszámolással, forintosítással, valamint a kamatmódosítással kapcsolatban

A Pénzügyi Békéltető Testület előtti, elszámolási és a szerződésmódosulással kapcsolatos ügyekben kezdeményezett eljárásra vonatkozó formanyomtatvány minták elérhetősége

Tájékoztató a 2014. évi XXXVIII. törvény szerinti perekről és az elszámolás megküldésének határidejéről

Közzétételek elszámolási kötelezettség teljesítéséről

Igénybejelentő az elszámolás másolatának megküldéséhez

A Pénzügyi Békéltető Testület elszámolás felülvizsgálata tárgyában hozott döntésének megváltozatása iránti polgári nemperes eljárás megindítására szolgáló formanyomtatványok internetes elérhetősége