18 leggyakoribb kérdés az MFB PVRK II. hitelkonstrukcióról

2020.07.08. 17:04

Az MFB Pénzügyi Vállalkozás Refinanszírozás Konstrukció II. (PVRK II.) több terméke is elérhető a Hitelpontnál. Mivel bizonyos kérdések gyakran felmerülnek ügyfeleinkben, hasznosnak gondoltuk egy összefoglaló elkészítését, melyben minden előforduló kérdésre válaszolunk.

 

A HITELPONTNÁL JELENLEG ELÉRHETŐ TERMÉKEK:

MFB Krízis Hitel

MFB Vállalkozásfinanszírozási Beruházási Hitel

MFB Vállalkozásfinanszírozási Forgóeszköz Hitel

Vállalkozói jelzáloghitel

 

1.    Kik vehetnek fel az MFB PVRK II. keretében hitelt?

Az MFB PVRK II. azon KKV-k számára ideális, melyek finanszírozási igényét a kereskedelmi hitelintézetek valamilyen oknál fogva nem, vagy csak kedvezőtlenebb feltételekkel tudják kielégíteni. A program keretében széleskörűen felhasználható hitelhez juthatnak a kockázatosabb ügyfelek, vagy akár az újabb alapítású vállalkozások is.

A hitel elérhető a Magyarországi bejegyzett székhellyel rendelkező mikro- kis- és közpvállalkozások számára, melyek nem az agrár szektorban tevékenykednek. A hiteligénylésnek nem feltétele a teljes lezárt üzleti év, nincsenek árbevételhez és egyéb működéshez arányló korlátozások, ezért induló vállalkozások számára is ideális lehet, valamint külföldi tulajdonosi háttérrel is igényelhető.

2.    Kik nem vehetnek fel MFB PVRK Hitelt?

A programban nem vehet részt olyan vállalkozás, amely a cégbíróságon nincs bejegyezve, törölték az adószámát, vagy ha jogerős végzéssel elrendelt csőd- vagy felszámolási eljárás van folyamatban. Az adótartozás vagy köztehertartozás is kizáró ok, igénylés előtt a tartozásokat rendezni szükséges. Ha az igénylő üzleti tevékenysége engedélyköteles, a hozzá szükséges hatósági engedélyekkel is rendelkeznie kell.

3.    Milyen célra lehet az MFB PVRK Hitelt igényelni?

Az MFB PVRK II. keretein belül három hitelkonstrukció érhető el a Hitelpontnál:

  • Vállalkozásfinanszírozási Beruházási Hitel;
  • Vállalkozásfinanszírozási Forgóeszköz Hitel;

A hitelösszegből finanszírozható többek között ingatlanvásárlás, ingatlanfejlesztés, infrastrukturális beruházás, készlet- és vevőkövetelés is.

Nagyon gyakori és jellemző felhasználási cél az ingatlan adásvétel. Az ingatlanberuházók részére, speciálisan a szektor igényeit figyelembe véve a Hitelpont egy ún. Vállalkozói jelzáloghitel alakított ki.

4.    Mire használható fel az MFB PVRK beruházási hitel?

A hitel rendkívül széles körben felhasználható Magyarország területén megvalósuló beruházásokra, ingatlanvásárlásra és fejlesztésre, új és használt tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzésére, valamint a beruházáshoz kapcsolódó, vagy önálló forgóeszközök finanszírozására.

5.    Mire nem használható fel az MFB PVRK hitel?

A hitel nem igényelhető többek között más hitel vagy lízing finanszírozására, üzletrész, részvény vagy más társasági részesedés vásárlására, exporttal kapcsolatos tevékenység finanszírozására vagy lezárt beruházás finanszírozására.

6.    Mire használható fel az MFB PVRK likviditás hitel?

A likviditási hitel legalább 50%-a forgóeszköz (vevők, készletek) finanszírozására, legfeljebb 50%-a pedig a működést finanszírozó elemekre fordítható. Ide tartoznak a személyi jellegű ráfordítások, rezsiköltségek, bérleti díjak, szolgáltatások díjai, reklámköltségek, karbantartási és javítási költségek és egyéb igazolható költségek.

7.    Mik a saját vállalkozásban végzett beruházásokra vonatkozó fontosabb előírások?

Saját vállalkozásban végzett beruházás esetén a tárgyi eszköz aktivált értékébe beszámítható a saját vagy bérelt munkaeszközzel és saját munkavállalóval végzett munkák önköltsége, a készen vásárolt anyagok, alkatrészek, tartozékok, és ezek saját dolgozóval való összeszerelésének értéke, és a szükséges megrendelői szolgáltatások (szállítás, rakodás, alapozás stb.) értéke. Ha pedig idegen kivitelező is közreműködik, annak munkadíja, valamint a neki átadott anyagok, eszközök értéke is beszámítható.

8.    Mik az ingatlanra vonatkozó előírások?

Amennyiben a beruházást osztatlan közös tulajdonban álló ingatlanon kívánják megvalósítani, a kölcsönszerződés megkötésének feltétele a tulajdonostársak között létrejött használati megállapodás és az ahhoz tartozó vázrajz benyújtása.

Az ingatlanvásárlást finanszírozó hitel esetén az ingatlant minden esetben be kell vonni a biztosítéki körbe.

Az ingatlannak per- és igénymentesnek, valamint jelzáloggal terhelhetőnek kell lennie.

9.    Milyen hitelösszeg igénylésére van lehetőség?

A beruházási hitel és ingatlanvásárlás célú forgóeszközhitel esetén 1-100 millió forint, míg egyéb célú forgóeszközhitel és likviditási hitel esetén legfeljebb 50 millió forint igényelhető.

10.          Mekkora lehet a maximálisan fizetendő éves kamat?

A kamat jelenleg legfeljebb 6,86% 3-havi BUBOR-hoz indexált mértéke lehet évente, melyből a hitelező a saját hitelbírálata szerint adhat kedvezményt. Ezen felül 1,5% kezelési költség kerül felszámítása. A tőke törlesztés havonta, egyenlő törlesztőrészletekben esedékes, vagyis a fizetendő kamat mértéke a futamidő során folyamatosan, és a tőkével arányosan csökken. Kivételt képez ez alól az ingatlanvásárlás céljából felvett, éven belüli forgóeszközhitel, ebben az esetben az ingatlan értékesítésekor egy összegben kerül törlesztésre.

11.          Milyen hosszú a futamidő?

A hitel lejárata a Beruházási és a Vállalkozói Jelzáloghitel esetében 1-től 10 évig terjedhet, a forgóeszköz hitel pedig legfeljebb 6 év futamidejű lehet. A türelmi idő ingatlanépítés és likviditási hitelnél 2 év, minden más esetben 1 év lehet. Fontos kiemelni, hogy a hitel futamidejét összhangba kell hozni a beszerzett eszközök várható amortizációs idejével, ezt az időtartamot nem haladhatja meg a futamidő.

12.          Kell igazolni a hitel felhasználását?

A Hitelpont köteles évente ellenőrizni a hitelcélnak megfelelő felhasználást, ez történhet különböző dokumentumok bekérése által, vagy akár helyszíni ellenőrzés során. A hitelcél igazolása ezért feltétlenül szükséges, tehát a hitel nem szabadon felhasználható, hanem célhoz kötött.

13.          Szükséges az önerő, és ha igen, mennyi?

A beruházási hitel esetén szükséges a saját erő, regionális beruházási támogatás esetén legalább 25%, minden egyéb támogatási kategória esetén 10%.

14.          Mik a biztosítéki elvárások?

Minden esetben ingatlanfedezet mellett lehetséges a finanszírozás, az erre alapított jelzálog kivétel nélkül elvárás. Beruházási hitel esetén a beruházás tárgyára alapított zálogjog, elidegenítési- és terhelési tilalom is feltétel, és amennyiben a beruházást bérelt ingatlanon végzik, további ingatlan bevonása szükséges. Továbbá kiegészítő biztosíték lehet a vállalkozás tulajdonosának és ügyvezetőjének kezességvállalása, készpénz óvadék, értékpapír, illetve állampapír óvadék.

15.          Induló vállalkozások is igényelhetik a hitelt?

Igen, a hiteligényléshez nem szükséges az előző üzleti évek eredményének bemutatása. Az induló vállalkozások esetében is szükséges ingatlan bevonása biztosítékként, más kiegészítő biztosítékok mellett.

16.          Lehet több részletben kérni a hitel folyósítását?

A rendelkezésre tartási időszak alatt van lehetőség arra, hogy több részletben történjen a folyósítás, ez ingatlan építés esetén legfeljebb 2 év, ingatlan vásárlás és/vagy felújítás, eszközbeszerzés, forgóeszközhitel és likviditási hitel esetében 1 év, ingatlanvásárlási célú forgóeszköz hitelnél pedig 6 hónap.

17.          Milyen a törlesztőrészletek ütemezése?

A tőketörlesztés havonta, egyenlő részletekben történik, illetve az ügyleti kamat fizetése is havonta esedékes.

18.          Milyen hosszú az igénylés folyamata?

A dokumentumok és a kölcsönkérelem beérkezésétől számítva átlagosan 2-4 hét telik el a szerződés megkötéséig.


Amennyiben valamelyik hitelkonstrukció felkeltette az érdeklődését, a Termékeink menüpontra kattintva bővebb információhoz juthat a hitelekkel kapcsolatban. Minden termékoldal alján megtalálható a hitelkalkulátor, melynek segítségével kiszámíthatóak a várható törlesztőrészletek, a hiteligénylés folyamata online is elindítható, valamint lehetőség van visszahívás kérésére is. Egyéb kérdés vagy érdeklődés esetén kérjük vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal a +36-1-239-8638 telefonszámon vagy a megadott Elérhetőségeink egyikén.