20 leggyakoribb kérdés az MFB Krízis Hitelről

2020.06.30. 10:40

Az MFB Krízis Hitel már néhány hónapja elérhető a Hitelpontnál a vállalkozások számára, azt tapasztaltuk, hogy bizonyos kérdések gyakran megfogalmazódnak ügyfeleinkben, ezért hasznosnak találtuk összefoglalni és megválaszolni a felmerült kérdéseket az MFB Krízis Hitel kapcsán.

1.    Kik vehetnek fel MFB Krízis Hitelt?

A hitel az olyan KKV-k számára elérhető, melyek Magyarországi bejegyzett székhellyel rendelkeznek, elsősorban olyan mikro- és kisvállalkozások számára lehet megfelelő választás, melyek finanszírozási igényeit a kereskedelmi bankok nem, vagy csak kedvezőtlenebb feltételekkel tudnák kielégíteni, illetve az árbevétel arányosan elérhető hitelösszegnél magasabb finanszírozásra tartanak igényt. Olyan kezdő vállalkozások vagy egyéni vállalkozók számára is előnyös lehet a hitel, melyek még nem rendelkeznek értékelhető pénzügyi múlttal.

2.    Kik nem vehetnek fel MFB Krízis Hitelt?

Nem lehetnek jogosultak az MFB Krízis Hitelre azon vállalkozások, melyek még nincsenek bejegyezve a cégbíróságnál vagy jogerős végzéssel elrendelt csőd- vagy felszámolási eljárás van folyamatban. Ezen felül akkor sem kaphat egy vállalkozás hitelt, ha adó- vagy köztehertartozásai vannak, az igénylés elindítása előtt a tartozásokat rendezni szükséges. Amennyiben engedélyköteles tevékenységet folytat az igénylő, úgy rendelkeznie szükséges a tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyekkel.

 

AKTUÁLISAN ELÉRHETŐ TERMÉKEK:

Széchenyi Mikrohitel MAX+

Akár 50.000.000 forint
Fix 5%-os kamattal
Akár ingatlan célra is
Érdekel
Jelenleg nem elérhető

EXIM Kishitel

Akár 150.000.000 Ft hitelösszeg
Beruházási és forgóeszköz hitelcélra
Exportőr cégek részére
Részletek

Széchenyi Beruházási Hitel MAX

Akár 400.000.000 forint
Fix 1,5%-os kamattal
Maximum 10 év futamidő
Érdekel

 

3.    Milyen célra lehet az MFB Krízis Hitelt igényelni?

Az MFB Krízis Hitelnek három hitelcélra használható fel:

  • Beruházási Hitel;
  • Forgóeszközhitel;
  • Hitelt kiváltó hitel.

Így a hitelösszegből finanszírozhatóak tárgyi eszköz beruházások, ingatlanhoz kapcsolódó beruházások, ingatlan vásárlás, készletek és vevőkövetelések, személyi jellegű ráfordítások és korábban felvett, kedvezőtlenebb kamatozású hitelek kiváltása is.

4.    Milyen célra lehet Beruházási hitelt igényelni?

A Beruházási hitel rendkívül széles körben felhasználható ingatlanvásárlásra, beruházásra, új vagy használt tárgyi eszközvásárlásra, illetve az ahhoz kapcsolódó immateriális javak beszerzésére (szoftver, licenszek, stb.), saját tárgyi eszköz átalakítására vagy korszerűsítésére és kapacitásbővítésre.

5.    Mik a beruházás tárgyára vonatkozó fontosabb előírások?

Az egyik legfontosabb előírás, hogy amennyiben a beruházás tárgya ingatlan vásárlása, vagy fejlesztése:

  • amennyiben az ingatlan-nyilvántartásban az épület fő rendeltetési jellege szerint üdülő, illetve lakóingatlan, abban az esetben lehetséges az adásvétel, vagy egyéb beruházás finanszírozása, amennyiben az ügyfél a 239/2009. (X.20.) Korm. rendelettel szabályozott tevékenységek közül a 2. §-ában meghatározott szálloda, panzió, kemping, üdülőház, illetve közösségi szálláshely üzemeltetését végzi vagy fogja végezni ebben az épületben;
  • Az ingatlan-nyilvántartásban az épület fő rendeltetési jellege szerint lakóingatlanként nyilvántartott ingatlan tulajdonjogának megszerzésére, illetve építésére a program keretén belül – a fentieken túl - az alábbi két esetben folyósítható beruházási hitel:
    • Ha a lakóingatlan hasznosítása tartósan kizárólagosan üzleti célúra változik, és ez a tény az ingatlan-nyilvántartásban legalább széljegyként bejegyzésre kerül.
    • Legalább 10 lakásból álló lakóingatlan építésére, vagy ilyen új építésű ingatlan ingatlanban legalább 10 lakás megvásárlására, amennyiben az ügyfél a beruházás megvalósításától kezdődően a kölcsönszerződés futamidejének végéig kizárólag magánszemélyek saját részére történő, hosszú távú (legalább 30 napra történő) bérbeadás formájában hasznosítja üzletszerűen.

Általános elvárás, hogy a beruházásnak összhangban kell lennie a vállalkozás üzleti tevékenységével.

6.    Képezheti lakóingatlan a beruházás tárgyát?

Igen, lakóingatlan akkor képezheti a beruházási hitel tárgyát, ha az ingatlan hasznosítása a futamidő végéig üzleti célúra változik és az ingatlan-nyilvántartásban is bejegyzésre kerül, ilyenkor lehetséges bővíteni és felújítani is a hitel keretein belül. A másik lehetőség lakóingatlan finanszírozására, ha legalább 10 lakásból álló lakóingatlant építünk vagy veszünk, ha csak magánszemélyeknek, hosszú távra lesz a jövőben kiadva. Harmadik eshetőség, amikor az ügyfél az a 239/2009. (X.20.) Korm. rendelettel szabályozott tevékenységek közül a 2. §-ában meghatározott szálloda, panzió, kemping, üdülőház, illetve közösségi szálláshely üzemeltetését végzi vagy fogja végezni ebben az épületben.

7.    Mi lehet a forgóeszközhitel tárgya?

A hitel felhasználásánál feltétel, hogy a hitelösszeg legalább 50%-a legyen forgóeszköz finanszírozás, ide tartozik a készlet-, nem lejárt és legfeljebb 30 napja lejárt vevőkövetelések finanszírozása vagy hazai pénzintézettől felvett forgóeszközhitel elő- és végtörlesztése. A hitel legfeljebb 50%-a fordítható a működést finanszírozó elemekre, finanszírozhatóak a személyi jellegű ráfordítások, rezsiköltségek, bérleti díj, szolgáltatások díjai, reklámköltségek, karbantartási és egyéb költségek.

8.    Milyen hitelek kiváltására van lehetőség?

Azon hitelek kiválthatók az MFB Krízis Hitel keretein belül, melyek összhangban vannak az NHP Hajrá termékdokumentáció feltételeivel. Nem piaci kamatozású kedvezményes hitelek kiváltására nincs lehetőség, és csak a 2020. 03. 31-ig megkötött hitelszerződések kiváltására van lehetőség.

9.    Milyen esetben adható bérbe a finanszírozott eszköz?

Az eszköz bérbeadásához szükséges, hogy az ügyfél rendelkezzen a tevékenységnek megfelelő TEÁOR kóddal a szerződéskötés időpontjában, az eszköz bérbeadása csakis üzletszerűen történhet.

10.          Milyen előírások vonatkoznak az eszközök szállítójára?

Nem finanszírozhatók a tulajdonosok, vezető tisztségviselők, vezető munkavállalók, közeli hozzátartozók és kapcsolt vállalkozások közreműködésével történő beruházások, vagy a tőlük vásárolt eszközök.

11.          Meddig igényelhető az MFB Krízis Hitel?

A vállalkozói hitel a 180 milliárd forintos keretösszeg kimerüléséig igényelhető.

12.          Milyen hitelösszeg igénylésére van lehetőség?

Mindhárom hiteltípus esetén legfeljebb 150 millió forint lehet a hitelösszeg ügyletenként, az alsó határ 1 millió forint. A forgóeszközhitel összegét az NHP Hajrá terméktájékoztatója 1.5.2. pontja szerinti limitszámítás alapján kerül meghatározásra, 50 millió forint feletti hitelösszeghez pedig a vállalkozásnak rendelkeznie kell 2019-es éves beszámolóval.

13.          Mekkora lehet a maximálisan fizetendő éves kamat?

Az MFB Krízis hitelek éves fix ügyleti kamata 2,5%, ez már az állami kamattámogatással csökkentett mérték. Ezen felül az állami készfizető kezességvállalása 0,1%, így tehát legfeljebb 2,6% lehet az éves fizetendő díjak mértéke. A Hitelpont termékoldalain található hitelkalkulátor segítségével kikalkulálhatja a törlesztőrészleteit.

14.          Milyen hosszú a futamidő?

Beruházási és hitelkiváltó hitel esetén legfeljebb 10 év lehet a futamidő hossza, forgóeszközhitelnél pedig maximum 3 év. A rendelkezésre tartási idő beruházási hitel esetén 2 év, hitelkiváltó hitelnél 1 év, forgóeszközhitelnél pedig szintén 1 év lehet. A hiteleknél lehetőség van türelmi idő igénylésére is, ez beruházás és hitelkiváltás esetén 2 év, forgóeszközhitelnél 1 év.

15.          Kell igazolni a hitel felhasználását?

Mivel a hitel célhoz kötött, a hitelcél igazolása feltétlenül szükséges a hitelösszeg folyósításához. A Hitelpont köteles évente ellenőrizni a hitelcélnak megfelelő felhasználást, ez történet például különböző dokumentumok bekérése által, vagy akár helyszínen történő ellenőrzés során.

16.          Szükséges az önerő, és ha igen, mennyi?

A beruházási hitel esetén szükséges a saját erő, regionális beruházási támogatás esetén legalább 25%, de minimis támogatási kategória esetén 10%. Nem szükséges önerő a forgóeszköz és a hitelkiváltó hitelek esetében.

17.          Mik a biztosítéki elvárások?

A Hitelpontnál minden esetben ingatlanfedezet mellett nyújtunk hitelt, az erre alapított jelzálog éppen ezért minden hitelhez elvárt, ezt egészíti ki az állami készfizető kezességvállalás, a vállalkozás tulajdonosának és ügyvezetőjének kezessége és helyzettől függően egyéb biztosítékok.

18.          Lehet több részletben kérni a hitel folyósítását?

A rendelkezésre tartási időszak alatt van lehetőség arra, hogy több részletben történjen a folyósítás, azonban az első részlet lehívásának a szerződéskötéstől számított 1,5 éven belül meg kell történnie. Az elő- és végtörlesztésre nyújtott hitel, illetve a hitelkiváltó hitel egy összegben kerülnek folyósításra.

19.          Milyen a törlesztőrészletek ütemezése?

A tőketörlesztés havonta, egyenlő részletekben történik, illetve az ügyleti kamat fizetése is havonta esedékes.

20.          Van lehetőség korábban saját forrásból finanszírozott számlák utófinanszírozására?

Igen, legfeljebb a 120 nappal korábban saját forrásból kifizetett, beruházás megvalósításával kapcsolatos számlák esetében, ha a beruházás sem fizikailag, sem pénzügyileg nem zárult le.

 


Amennyiben valamelyik hitelkonstrukció felkeltette az érdeklődését, a Termékeink menüpontra kattintva bővebb információhoz juthat a hitelekkel kapcsolatban. Minden termékoldal alján megtalálható a hitelkalkulátor, melynek segítségével kiszámíthatóak a várható törlesztőrészletek, a hiteligénylés folyamata online is elindítható, valamint lehetőség van visszahívás kérésére is. Egyéb kérdés vagy érdeklődés esetén kérjük vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal a +36-1-239-8638 telefonszámon vagy a megadott Elérhetőségeink egyikén.