Így mutassa be cége üzleti tervét vállalkozói hitel igénylésekor

2022.02.17. 10:38

Bármely életszakaszában jár egy vállalkozás minden esetben szüksége van egy körültekintően megalkotott üzleti tervre, amely a vállalkozás céljainak eléréséhez szükséges tényezők, erőforrások és mérföldkövek rögzítésére, valamint a vezetők, partnerek és hitelezők informálására szolgál.

A vállalkozói hitelek elbírálásával kapcsolatos legfontosabb információkról korábbi cikkünkben írtunk részletesen.

Egy vállalkozói üzleti terv optimális esetben tartalmazza a

  • középtávú célokat, valamint azok eléréséhez szükséges akciótervet,
  • vállalkozásunk jelenlegi helyzetét bemutató átfogó elemzést, és
  • a piaci körülményeket ismertető áttekintést.

Ebben a cikkben összegyűjtöttük azokat a tényezőket, amelyek hozzájárulnak a jó üzleti terv létrejöttéhez, valamint mely részletekre tanácsolt kiemelt figyelmet fordítani, amennyiben üzleti tervünket kifejezetten KKV hiteligényléshez készítjük.

Vállalkozói hitel felvételekor a pénzintézetek és bankok az üzleti tervben bemutatott pénzügyi adatok, kalkulációk alapján is bírálják el a kérelmet, számos további szempont mellett. Ezért minden esetben tüntessük fel, hogy a felvenni kívánt hitel milyen hatással van a vállalatunk tevékenységére, jövedelemtermelő képességére és hogy a tervezett bevételekből hogyan leszünk képesek visszafizetni azt.

Mi az üzleti terv és mitől lesz eredményes?

Az üzleti terv az a részletesen kidolgozott stratégia, amely összefoglalja a vállalkozás céljait és azokat az elvégzendő mozzanatokat, amelyekre ezen célok eléréséhez szükség van. Az üzleti terv tulajdonképpen egy középtávú stratégia, amely a hosszú távú (kb. 3-5 évre előrevetített) célok meghatározásával kezdődik.

A gondosan elkészített üzleti terv legfőbb ismérvei többek között, hogy 

  • illeszkedik a vállalkozás életszakaszához (pl. lehet induló, működő vagy átalakuló vállalkozás) 
  • és a vonatkozó iparág speciális kritériumainak szem előtt tartásával készül. 

Az üzleti tervnek továbbá meg kell felelnie a valóságnak, tehát a mindenkor aktuális körülmények, feltételezések és kockázatok figyelembevételével kell elkészülnie.

Az üzleti terv elkészítését alapos kutatás és felkészülés előzi meg

Milyen fajtáit különböztetjük meg az üzleti terveknek?

Üzleti terv készítésekor terjedelem és tartalom tekintetében jellemzően három fajta üzleti terv közül választhatunk. Az egyes típusok közötti választás többek között a megvalósítandó ötlet komplexitásának, valamint annak a függvénye, hogy kinek készítjük. 

A legegyszerűbb a One-Pager (egy oldalas) üzleti terv, amely a cég működését és elképzeléseit vázlatpontosan elemzi és kizárólag a legfontosabb kérdések megválaszolására törekszik.

Szintén egy oldalas terjedelemben készül a Business Model Canvas (Üzleti Modell Vászon) és a startup vállalatok esetében használatos Lean Business Plan, de ezen formáknak jellemzően szervezeten belüli alkalmazása elterjedt.

A hagyományos üzleti terv a legnagyobb terjedelmű (10-100 oldalas), tartalmilag a legrészletesebb, amely formális hangvétellel végigveszi a cég minden elemét és jellemzően külsős szervezeteknek (pl. tőkebevonáshoz, vállalkozói hitelkérelemhez) készül.

A továbbiakban a banki és pénzintézeti hitelkérelemhez készített hagyományos üzleti tervekkel foglalkozunk.

Hagyományos üzleti terv

Amennyiben az üzleti terv elkészítésének fő mozgatórugója a hitelfelvétel, abban az esetben úgy érdemes elkészíteni, hogy tömören, lényegretörően és átláthatóan mutassa be a vállalkozás működésére befolyással lévő külső és belső tényezőket.

Az, hogy milyen információkat szükséges rögzíteni az üzleti tervben, a vállalkozás jellegétől és a megvalósítandó üzleti elképzelés összetettségétől függ. Az egyszerűbb hitelcélok esetében jellemzően kisebb terjedelmű üzleti terv elkészítése is elegendő, azonban egy komplexebb vállalkozásról alkotott üzleti terv akár 100 oldalas is lehet.

AKTUÁLISAN ELÉRHETŐ TERMÉKEK:

Széchenyi Mikrohitel MAX+

Akár 50.000.000 forint
Fix 5%-os kamattal
Akár ingatlan célra is
Érdekel
Jelenleg nem elérhető

EXIM Kishitel

Akár 150.000.000 Ft hitelösszeg
Beruházási és forgóeszköz hitelcélra
Exportőr cégek részére
Részletek

Hagyományos üzleti terv részei

Az üzleti terv akkor képes bizalmat építeni, ha a benne foglalt információk alkalmasak azt bemutatni, hogy a cégvezetős (legtöbb esetben maga a vállalkozó) megfelelő ismeretekkel rendelkezik a cégéről és az iparágról, amelyben tevékenységét folytatja. Az üzleti terv egyes részeinek ismertetése és a köztük lévő összefüggések kiemelése a cégvezetés szakértelmének bemutatására szolgál. Továbbá valós képet közvetít a szakmai és pénzügyi siker eléréséhez szükséges tényezők ismeretéről is.

A hitelkérelemhez készült üzleti terv kiemelt funkciója a bizalomépítés

Vezetői összefoglaló

A vezetői összefoglaló 1-2 oldalas terjedelemben összegzi a teljes üzleti tervben foglalt információk közötti legfontosabb összefüggéseket. Elkészítése azért fontos, mert előfordulhat, hogy a hitelkérelem elbírálásáért felelős személy ezen összefoglaló alapján ítéli meg a kérelmet. 

A vezetői összefoglalóban ismertetjük a megoldandó problémát és piaci igényt és azt, hogy a termékünk vagy szolgáltatásunk hogyan képes megoldást nyújtani az adott problémára. Továbbá ebben a részben az iparág jellemzői is bemutatásra kerülnek.

Működési terv

Ebben a részben fejtjük ki a működéssel kapcsolatos legfontosabb információkat. Megfogalmazzuk a rövid távú célokat, elemezzük a fejlesztési lehetőségeket és azokhoz szükséges beruházásokat, valamint azok megtérülését és jövedelmezőségét.

Marketing terv

A marketing terv ismertetése során bemutatjuk az általunk bevezetni kívánt termékeket és/vagy szolgáltatásokat, azok promóciójára vonatkozó információkat és hogy az egyes kijelölt marketingcélok érvényesítéséhez mely csatornákon keresztül milyen kommunikációs irányvonalakat használunk majd.

Ebben a részben kerül bemutatásra az iparági környezet, a versenytársak, valamint a piaci volumen és potenciál.

Pénzügyi terv 

Az üzleti terv legfontosabb része, amelyben bemutatásra kerülnek azok a pénzügyi adatok (pl. cash-flow terv, eredmény- és mérlegterv), amelyek alapján a bank vagy pénzintézet meg tudja ítélni azt, hogy a vállalkozás bevételei és kiadásai alapján képesek vagyunk-e fizetni a felvenni kívánt hitel törlesztőrészleteit.

Szervezeti felépítés

A terv ezen részének is fontos bizalomépítő szerepe van, ugyanis itt kerülnek bemutatásra a vállalkozás vezetői szakmai hátterükkel és képesítéseikkel, illetve a szervezet felépítése.

Ki készíti az üzleti tervet?

Az üzleti tervet készítheti a tulajdonos, szakmai vezető, aki megfelelő tudással rendelkezik a saját vállalkozásáról és az ipari környezetről, de akár egy erre szakosodott cég is. (KKV-k esetében jellemzően maga a vállalkozó készíti.)

Nagyobb méretű vállalkozások esetében gyakoribb, hogy a tulajdonos és a megbízott cég együtt készíti el az üzleti tervet. Bizonyos esetekben ez a megoldás a legcélravezetőbb, mivel a tulajdonos ismerteti elképzeléseit a szakértői csapattal és rendszeres konzultációval finomítják az üzleti tervet egymás iránymutatásai alapján. Ennek a módszernek az a hátránya, hogy kivitelezése rendkívül idő-és pénzigényes.

Az üzleti terv készítésének bármely szakaszában igénybevehetjük tanácsadó segítségét

Mire érdemes kiemelt figyelmet fordítani a hitelkérelemhez benyújtott üzleti tervnél?

A hitelkérelemmel kapcsolatos döntési vizsgálat során a bankok és pénzintézetek figyelembe vesznek objektív és szubjektív szempontokat is. A szubjektív szempontok közé tartozik a tulajdonos személye, a termék/szolgáltatás megítélése és az üzleti terv is. Az üzleti tervnek és a hitelintézettel folytatott kommunikációnak tükröznie kell a gazdálkodó kompetenciáját és megbízhatóságát.

Üzleti terv készítése során a vállalkozók gyakran elkövetik azt a hibát, hogy igyekeznek minél terjedelmesebb és komplexebb üzleti tervet készíteni. A valóságban azonban a jó üzleti terv egyszerű és tömör. Hitelesen mutatja be a vállalkozás működésére ható tényezőket és esetleges kockázatokat, valamint azok esetleges megoldásait. Reális logikai összefüggéseket emel ki az egyes befolyásoló tényezők között, de a bizalomépítés elősegítése érdekében pozitív hangvétel jellemzi.

Az üzleti terv az iparági normáknak megfelelően érdekes és igényesen megszerkesztett, azonban pontosan annyi ábrát, illusztrációt és táblázatot tartalmaz, amennyit szükséges. A másodlagos, de a teljesség érdekében bemutatni szükséges illusztrációkat a mellékletek között helyezzük el.

Minden esetben a célcsoportra szabva szükséges elkészíteni, ezért az üzleti tervben mindenképpen fel kell tüntetni azokat a részletes kalkulációkat, amelyek a felvenni kívánt hitelnek a vállalkozás forgalmára és folyamataira vetített pozitív hatásait validálják, beleértve azt is, hogy a várható jövedelemből hogyan tervezzük visszafizetni a hitelt.

Vállalkozói hitelek a Hitelpontnál

Cégünk által kínált vállalkozói hitelek igényléséhez szükséges üzleti tervvel kapcsolatos kérdéseivel forduljon a Hitelpont-hoz bizalommal! A cikkben leírtak tájékoztató jellegűek, ezért amennyiben vállalkozói hitel felvételét fontolgatja, használja ingyenes hitelkalkulátorunkat.