Milyen jellemző biztosítékai vannak a vállalkozói hiteleknek?

2020.06.12. 18:35

Cikkünkben bemutatjuk a vállalkozói hitelek biztosítékainak fajtáit, hogy milyen biztosítékok fordulhatnak elő leggyakrabban az egyes hiteleknél és vállalkozás méreteknél. Különböző pénzintézetek más-más fedezeteket várnak el, így hasznos lehet áttekinteni speciális információkat és elvárásokat is.

A gazdasági nehézségekkel küzdő vállalkozások problémáira sok esetben megoldást jelenthet a jól kiválasztott hitel, a megfelelő biztosítéki kör pedig nagy szerepet játszik abban, hogy a vállalkozás minél kedvezőbb feltételekkel juthasson finanszírozáshoz. A meghatározott biztosítékok köre befolyással lehet a hitel kondícióira, vagy akár a jóváhagyott összegre is, éppen ezért fontos tisztában lenni azzal, hogy az egyes biztosítékokról és fedezetekről hogyan gondolkodnak a finanszírozók.

KKV hitelezés kockázatai

Az egyes pénzintézetek saját belső szabályaiknak megfelelően értékelik a hitelbiztosítékokat. A kereskedelmi bankok, pénzügyi vállalkozások kockázatot vállalnak a hitelek nyújtásával. Ezt az általuk megítélt kockázatot árazzák a biztosítéki elvárásokkal és a hitel kondícióinak segítségével. Mivel a kisvállalkozások több okból kifolyólag jellemzően magasabb kockázatú besorolásba tartoznak, ebből következik, hogy a rájuk vonatkozó biztosítéki elvárások is magasabbak lesznek.

A kereskedelmi bankok többnyire dobozos termékekkel vannak jelen a piacon, ahol egy általános hitelezési pontrendszerben kell megfelelni. A vállalkozás besorolása a scoring alapján történik, ami megmutatja, hogy az ügyfél mekkora valószínűséggel fog időben törleszteni, ennek alapjául minden esetben a vállalkozás korábbi pénzügyi eredményeit veszik. Ebből következik az, hogy a vállalkozásnak rendelkeznie kell pénzügyi múlttal, csak akkor vizsgálható, ha már régebb óta jelen van a piacon. A hitelek épp ezért jellemzően árbevétel korláthoz kötöttek, általában az árbevétel, a saját tőke és a személyi jellegű ráfordítások azok a tételek, melyekből származtatják az ügyfél számára maximálisan igényelhető hitelösszeget.

Ezzel szemben egy pénzügyi vállalkozásnál sokkal szubjektívebb megítélés alá eshet egy-egy vállalkozás, természetesen a pénzügyi vállalkozások is alkalmaznak scoring rendszert, ugyanakkor rugalmasabban kezelik az ügyfeleket és nagyobb hangsúlyt fektetnek más, nem közvetlenül pénzügyi mutatókra alapuló tényezőkre.

 

AKTUÁLISAN ELÉRHETŐ TERMÉKEK:

Széchenyi Mikrohitel MAX+

Akár 50.000.000 forint
Fix 5%-os kamattal
Akár ingatlan célra is
Érdekel
Jelenleg nem elérhető

EXIM Kishitel

Akár 150.000.000 Ft hitelösszeg
Beruházási és forgóeszköz hitelcélra
Exportőr cégek részére
Részletek

 

 

Kereskedelmi banknál történő hiteligénylés során minden esetben be kell nyújtani az éves beszámolót, a mérleget és az eredménykimutatást, így akár több évre visszamenőleg is láthatják a vállalkozás hátterét. Ezek a dokumentumok azt is igazolják, hogy a vállalkozás működése fenntartható, és hogy képes lesz visszafizetni az igényelt hitel. Általánosságban a maximálisan adható hitelösszeg az árbevétel százalékrészében kerül korlátozásra, az igénylő vállalkozások jellemzően legfeljebb az árbevételük 20-30%-át igényelhetik ügyletenként. A pénzügyi mutatók megvizsgálása mellett a vállalkozás gazdálkodását is megnézik, egyes tevékenységeket a kereskedelmi bankok automatikusan kizárnak magasabb kockázatukból fakadóan, más tevékenységeket priorizálhatnak.

Amennyiben megbízhatónak és folytonosnak találják a működést, az ügyfélnek pozitívabb megítélésben lehet része, a bank alacsonyabb kockázatúnak sorolhatja be a vállalkozást, így nagyobb valószínűséggel juthat hitelhez. Egyes esetekben akár fedezet nélkül is kaphatnak hitelt (például folyószámlahitel igénylésekor), ennek oka az, hogy már jelentősebb üzleti múlttal rendelkezik, kiszámíthatóbb a működése.

A vállalkozások besorolása az Európai Unió definíciója szerint

A 2 millió euró alatti árbevétel és mérlegfőösszeg alatt mikrovállalkozásokról, 10 millió euró alatt pedig kisvállalkozásokról beszélünk. Ezek a KKV-k még sérülékenyebbek, a korai vállalati fázis vagy a kedvezőtlen gazdasági körülmények miatt még nincs akkora gazdasági stabilitásuk.

A pénzügyi vállalkozások a bankokkal ellentétben képesek kockázatosabb, gazdálkodási múlttal nem rendelkező, vagy kisebb gazdasági mérettel bíró cégek finanszírozására is, mert jellemzően ingatlanfedezet mellett hiteleznek. A hitelre való alkalmasság megítélésekor nagyobb súllyal számíthat a fedezet, hiszen a pénzügyi vállalkozásoknál első sorban fedezet alapú a finanszírozás. Az olyan személyes benyomások és szubjektív értékelések is fontosak lehetnek, melyek egy bank általi besoroláson nem változtatnak.

Biztosítékok típusai

Az adós hitelképességének megállapítása 3 komponensből áll:

  • Adós megítélése
  • Biztosítéki kör megítélése
  • Megvalósítandó hitelcél megítélése

Amennyiben az adós hitelképességét valamely kizáró tényező nem korlátozza, következhet a biztosítékok értékelése.

A leggyakrabban előforduló fedezeti típus az ingatlan, ennek jelzálogba vonása az egyik legjellemzőbb elvárás a mikro- és kisvállalkozások hitelezésénél.

Mérvadó szerepe van az ingatlan értékének, mely az értékbecslés lefolytatásával kerül megállapításra. Ingatlanfedezet alkalmazásakor minden esetben szükséges az értékbecslés, melyet a finanszírozó pénzintézet a saját fedezetértékelési szabályai szerint vesz figyelembe. A fedezet tekintetében megadható maximális hitelösszeg a felbecsült forgalmi vagy hitelbiztosítéki érték alapján kerül meghatározásra. A fedezet azért minden esetben elvárt, mert a hitelezési kockázat magasabb, mint a fizetendő kamat mértéke, a kettő közötti különbség fedezésére szolgál a biztosíték.

A beszámított ingatlan lehet céges tulajdon vagy magántulajdon, és minden esetben fontos, hogy per-, teher- és igénymentes legyen és Magyarország területén helyezkedjen el. Abban az esetben, ha a vállalkozás nem képes ingatlanfedezetet biztosítani a hitelhez, kizárólag pénzügyi és gazdasági eredményei alapján kaphat hitelt, mely jellemzően magasabb kamatszinttel jár együtt, hiszen megfelelő fedezet hiányában nagyobb kockázatot vállal a pénzintézet.

A pénzügyi vállalkozások legtöbbször ingatlanfedezet mellett juttatják hitelhez a KKV-ket (Forrás: Cole Patrick, Unsplash)

Az ingó eszközök és készlet, mint fedezet főleg kamattámogatott hiteleknél jellemző, hiszen a projekt célját kötelező biztosítékba vagy fedezetbe vonni, ilyenkor a pénzintézet a készletre vagy egy adott eszközre alapít zálogjogot. Ez a fedezetfajta általában csak kiegészítő jelleggel kerül beszámításra kisebb cégeknél, hiszen kötelező az ügyletbe bevonni. Nagyobb vállalkozások esetében szóba jöhet eszköz és készletalapú finanszírozás is, de mivel az eszközök és a készlet likviditása korlátozott, a másodlagos piaca kérdéses, ezért az elfogadhatósága is korlátozott.

A készpénz vagy értékpapír fedezet ritkábban fordulhat elő, abban az esetben ésszerű, ha a fedezetnek szánt ingatlan értéke nem elég magas, így ezzel egészítik ki a biztosíték értékét. Ilyenkor a tulajdonos vagy a cég tulajdonában levő készpénz vagy értékpapírok kerülhetnek zárolásra, fizetésképtelenség esetén a pénzintézetnek joga van ezeket visszatartani.

Az óvadék olyan hitelezőnél elhelyezett biztosíték, mely törlesztési nehézség esetén ideiglenesen nyújthat megoldást. Ez lehet akár a tulajdonos, mint magánszemély által elhelyezett bankbetét, készpénz.

Az anyavállalat vagy kapcsolt vállalkozás is vállalhat kezességet, ez megmutatja mekkora az elkötelezettség a leányvállalat mellett, és hogy mennyire bíznak a hitelcél sikeres megvalósulásában. A fedezeti típusok ezen fajtája például projekt cégek esetében lehet kézenfekvő.

A finanszírozó által elvárás, hogy a kisvállalkozásban diszponáló személyek (kisvállalkozásoknál jellemzően a tulajdonos és az ügyvezető) egyértelműen elkötelezzék magukat a hitelügylet mellett.  Éppen ezért a kisvállalkozás hitelfelvételének biztosítékaként jellemző a tulajdonos és az ügyvezető készfizető kezessége.

A bankszámla felhatalmazás, más néven inkasszó, azt a megbízást jelenti, mely során az ügyfél előre megbízza a finanszírozót azzal, hogy amennyiben nem törleszt, a finanszírozó megpróbálhatja leemelni a tartozás összegét a bankszámláról. Ez a beszedési mód egyszerűen megvalósítható, mindig a pénzintézet kezdeményezi, a tranzakció előzetes szerződés megkötéséhez kötött, rögzített, pontos szabályrendszerek mentén zajlik.

Az ingatlanra kötött biztosítás engedményezése is biztosítékként szolgál, ilyenkor az ingatlan vagyonbiztosítás kedvezményezettje a finanszírozó lesz. Amennyiben az ingatlannal bármi értékcsökkentő probléma merül fel, a finanszírozó így biztosra mehet arról, hogy a hitel mögötti ingatlan nem értéktelenedik el a futamidő során.

Az ingatlan fedezetű hitelek nagy előnye, hogy nem a vállalkozás pénzügyi mutatóira támaszkodik, így induló vállalkozások is igényelhetik. (Forrás: Isaac Smith, Unsplash)

Hitelpont oldaláról

A Hitelpont jellemzően ingatlanfedezet mellett biztosít beruházási és forgóeszköz hiteleket, az ügyfélkörünket kis- és mikrovállalkozások alkotják. Az ingatlanfedezet melletti hitelezés megoldást jelenthet azoknak a cégeknek, akik még nem rendelkeznek különösebb gazdasági múlttal, vagy ha igen, akkor nem nyúlik olyan régre vissza. A bankok a kockázatok mérlegelése alapján döntik el, hogy a vállalkozás alkalmas-e a hitelre, emiatt sok igénylő kiesik a banki finanszírozásból.

A Hitelpont és más pénzügyi vállalkozások ezzel szemben készek arra, hogy kockázatot vállaljanak és a magasabb kockázatú ügyfélkört is finanszírozáshoz juttassák. A Hitelpontnál a főbb ügyfeleink az induló vállalkozások, korai fázisú cégek, illetve kevésbé érett vállalkozások, éves árbevételük jellemzően 50-500 millió forint közé esik. Ezen ügyfélkör egy része már a kereskedelmi bankoknál is hitelezhető lehet, azonban sok esetben mégis elutasítják a hitelkérelmüket, amennyiben nem rendelkeznek megfelelő gazdasági háttérrel.

Ingatlanfedezet alkalmazására tehát azért van szükség, mert lehetővé teszi, hogy kevésbé támaszkodjunk a cégek gazdálkodási múltjára a hitelbírálat során, a kockázatok ellensúlyozására ennek megfelelően erős biztosítéki háttér mellett finanszírozzuk a hiteleket.

 


Amennyiben valamelyik hitelkonstrukció felkeltette az érdeklődését, a Termékeink menüpontra kattintva bővebb információhoz juthat a hitelekkel kapcsolatban. Minden termékoldal alján megtalálható a hitelkalkulátor, melynek segítségével kiszámíthatóak a várható törlesztőrészletek, a hiteligénylés folyamata online is elindítható, valamint lehetőség van visszahívás kérésére is. Egyéb kérdés vagy érdeklődés esetén kérjük vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal a +36-1-239-8638 telefonszámon vagy a megadott Elérhetőségeink egyikén.