Támogatás tartalom

Kamattámogatott mikrohitel

MIT JELENT A KAMATTÁMOGATÁS?

Azt jelenti, hogy a piacon elérhető egyéb hiteleknél alacsonyabb kamatozású a termék. Egy hitel támogatástartalma az az összeg, amennyivel a kedvező kamatkondíciók miatt az ügyfél kevesebb kamatot fizet, a piacon elérhető referencia kamatlábakhoz képest.

MI A TÁMOGATÁS KATEGÓRIÁJA?

A támogatás kategóriája csekély összegű (de minimis) támogatás. A hitelt kizárólag az EK- Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU rendelettel összhangban lehet nyújtani.

MIKOR NYÚJTHATÓ CSEKÉLY ÖSSZEGŰ (DE MINIMIS) TÁMOGATÁS?

Csekély összegű (de minimis) támogatás csak abban az esetben nyújtható, ha egy vállalkozásnak bármilyen forrásból, csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma – a hitelkérelem benyújtásának évében és az azt megelőző két pénzügyi évben – nem haladja meg a 200.000 eurónak, a közúti szállítási ágazatban a 100.000 eurónak megfelelő forint összeget.

HOGYAN TUDOM ELDÖNTENI, HOGY JOGOSULT VAGYOK?

A legegyszerűbb, ha megkeresi kollégáinkat. A támogatási jogcímek, és a jogosultság megállapítása legtöbb esetben néhány perces ellenőrzést igényel, azonban előfordul, hogy jogi szakértő bevonása is szükséges lehet. Ennek a terheit szakértőink leveszik az Ön válláról.

MIK A KIZÁRÓ KRITÉRIUMOK?

Nem részesíthetőek támogatásban az alábbi vállalkozások, illetve nem nyújthatóak az alábbi célú támogatások:

(a) a halászati és akvakultúra ágazat vállalkozásai;

(b) a Szerződés I. mellékletében (Annex I. – kattintható hiperlink!!) felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozások;

(c) a Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy marketingjével kapcsolatos tevékenységet végző vállalkozások, amennyiben a támogatás összege a piacon beszerzett vagy forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy az elsődleges termelőknek való teljes vagy részleges továbbítástól függ;

(d) olyan vállalkozások, amelyek legutolsó lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételének (egyéni vállalkozók esetén a vállalkozói adóalapba beszámított bevételek) több mint 50%-át mezőgazdasági tevékenység (TEÁOR ’08 szerint: 01.11 – 03.22) teszi ki;

(e) exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása, nevezetesen az exportált mennyiséggel, az értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével, illetve az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal közvetlenül kapcsolatos támogatások;

(f) az import áruk helyett hazai áru használatától függő támogatás;

(g) a széntermeléshez kapcsolódó iparág (szén: az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága által a szén tekintetében megállapított nemzetközi kodifikációs rendszer értelmében kiváló minőségű, közepes minőségű és gyenge minőségű A és B csoportba sorolt szén) vállalkozásai;

(h) szállítóeszköz megvásárlására a közúti szállítási ágazatban tevékenykedő vállalkozások esetében;

(h) nehéz helyzetben lévő vállalatok részére [37/2011 Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés].

KAPOK A TÁMOGATÁS MÉRTÉKÉRŐL IGAZOLÁST?

A támogatásról szóló igazolást a kedvezményezettnek (szerződött ügyfél) nyújtott támogatás tartalmáról és a támogatásra vonatkozó kategóriáról a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. adja ki.