A Krízis Hitel nagytestvért kapott: itt az MFB Krízis Hitel Plusz

2020.11.30. 21:48

Ismerősen csenghet az MFB Krízis Hitel Plusz, hiszen tavasszal, az első hullám alatt indult az MFB Krízis Hitel a mentőcsomag részeként, melynek keretében 180 milliárd forint keretösszegű programot állított össze a magyar kormány, a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) és a hozzá tartozó vállalatcsoport (MFB Csoport) a COVID-19 krízishelyzetből fakadó gazdasági válság csökkentésére. 

Most fontos változásokon ment keresztül a csomag. A Krízis Hitel módosult feltételekkel továbbra is él, melyre a rendelkezésre álló teljes keretösszegből 90 milliárd forintot csoportosítottak. Emellett megjelent az új MFB Krízis Hitel Plusz, melynek feltételei kis változásoktól eltekintve hasonlóan alakulnak a korábbiakhoz. Szintén a mikro-, kis- és középvállalkozásokon célzott segíteni a program ezúttal 90 milliárd forintos keretösszeggel.

A Krízis Hitel Plusz szintén az MNB NHP Hajrá hitelprogram keretében valósul meg, amely működésre, bővítésre, korszerűsítésre kínál kiszámítható rövid, közép vagy hosszú távú kedvező, gyors elbírálású hitelt hazai kkv-knak.

Ezen belül a Krízis Hitel Plusz olyan kis- és középvállalkozások számára biztosít finanszírozási forrást, amelyek rendszerint nem, vagy nehezen jutnak hitelhez valamilyen okból, pl. kis, induló vagy magas kockázatú vállalkozások. A “sima” Krízis Hitel feltételei is némileg változtak a korábban is futó programhoz képest. Az alábbiakban az új konstrukciót mutatjuk be és hívjuk fel a figyelmet a legfőbb különbségekre.

 

 

AKTUÁLISAN ELÉRHETŐ TERMÉKEK:

Széchenyi Mikrohitel MAX+

Akár 50.000.000 forint
Fix 5%-os kamattal
Akár ingatlan célra is
Érdekel
Jelenleg nem elérhető

EXIM Kishitel

Akár 150.000.000 Ft hitelösszeg
Beruházási és forgóeszköz hitelcélra
Exportőr cégek részére
Részletek

Széchenyi Beruházási Hitel MAX

Akár 400.000.000 forint
Fix 1,5%-os kamattal
Maximum 10 év futamidő
Érdekel

 

Az MFB Krízis Hitel Plusz a válságra adott mentőcsomag része

Az MFB célja a mostani változtatásokkal, hogy a vállalkozások finanszírozási igényeire reagálva aktualizálja az ajánlatot. A termékfrissítés során összességében lazultak a kondíciók, így nőtt a megcélzott vállalkozások köre. Így összességében több finanszírozási igényt tud majd kielégíteni a program, amely a gazdasági visszaesés mérsékléséhez elengedhetetlen.

A hazai kis- és középvállalkozások így nagyon kedvező feltételek mellett juthatnak külső forráshoz, amely elengedhetetlennek bizonyulhat ezen pénzügyileg nehéz időszak átvészeléséhez.

Számos kkv-nak az MFB Krízis Hitel vagy a Krízis Hitel Plusz jelentheti a kiutat a válságból (Forrás: Brook Caglge, Unsplash)

A konstrukció kialakítása során kiemelt figyelmet élveztek azok a vállalkozások, akik hiteligényeit a kereskedelmi hitelintézetek jellemzően elutasítják. Az MFB Krízis Hitel Plusz-szal olyan hazai kkv-k is a versenyképességük fenntartását biztosító külső forráshoz jutnak, amelyek jellemzően magasabb kockázati profillal rendelkeznek, ezért finanszírozási igényük többnyire kielégítetlen marad.

Kedvezőbb kondíciók az új Krízis Hitel Pluszban és a Krízis Hitelben is

Mind a Beruházási hitel, a Hitelkiváltó hitel és Önálló forgóeszköz hitel maximális keretösszege 300 millió forintra emelkedett a Krízis Pluszban, azaz az egy projektben finanszírozható legmagasabb összeg a korábbi konstrukcióban elérhetőhöz képest duplájára nőtt, míg az alsó korlát továbbra is 1 millió forint. 

Önálló forgóeszköz hitel esetében továbbra is élő feltétel, hogy 50 millió forint felett a megelőző év árbevételének maximum ⅓-a lehet az igénybevett összeg, illetve a két megelőző üzleti év eredménye nem lehet negatív. Tehát induló vállalkozások számára továbbra is 50 millió forintban maximalizálták az igénybe vehető hitelt.

MFB Krízis Hitel & Krízis Hitel Plusz fontosabb kondíciói

 

Mindhárom felhasználási mód esetén kifejezetten kedvező fix 2,5%-os éves kamatozást biztosít a két program, ami már tartalmazza a kamattámogatást.

Lényeges eltérés hogy mind a Krízis Hitel, mind a Krízis Hitel Plusz futamideje ingatlan-finanszírozási cél esetén 15 évre tolódott ki. Minden egyéb beruházási vagy hitelkiváltási felhasználás esetén maradt a maximálisan 10 éves futamidő, önálló forgóeszköz hitel esetén pedig továbbra is 3 év a felső határ.

A tőketörlesztés és kamatfizetés esedékessége már korábban módosult a Krízis Hitel esetében Ezek alapján mindkét konstrukcióban a tőkefizetés és a kamatfizetés is havonta történik.

A felhasználási körök változatlanok maradtak, mégis fontos enyhítés történt

Beruházási Hitel

A mentőcsomag keretében olyan eszközök vásárolhatók, amelyek a vállalkozás üzleti tevékenységét szolgálják, melyek lehetnek:

 • új vagy használt tárgyi eszköz vásárlása,
 • saját tulajdonú tárgyi eszköz átalakítása, korszerűsítése,
 • kapacitás bővítése,
 • ingatlanvásárlás,
 • beruházás,
 • gépbeszerzés,
 • egyéb immateriális javak beszerzése,
 • telephelyfejlesztés.

Egy lényeges enyhítés mégis történt: lakó besorolású ingatlan vásárlása esetében a korábbi programban feltétel volt az ingatlan adásvételét követő átminősítése a földhivatali nyilvántartásban, üzleti besorolás szerint. Az új programok keretében vásárolt lakóingatlant a jövőben nem feltétlenül kell átminősíteni, ha az átminősítés aránytalan adminisztratív terhet jelentene a vállalkozás számára (pl. társasházi ingatlan).

Beruházási hitel esetén a teljes finanszírozás regionális beruházási támogatás esetén maximum 75%, minden más kategória esetén maximum 90% lehet.

A Krízis Hitel Plusz lehetőséget ad lakóingatlan biztosítékként való használatára földhivatali átminősítés nélkül (Forrás: Étienne Beauregard-Riverin, Unsplash)

 

Önálló forgóeszközhitel

Mindkét termék esetén az Önálló forgóeszköz hitel fordítható készletbeszerzésre, működési költségek, követelések és likviditási problémák finanszírozására is, melyekbe más hazai pénzügyi intézménytől felvett forgóeszközhitel végtörlesztése is beletartozik.

A forgóeszköz hitel felhasználását két feltételhez kötik. A hitelkeret minimum felét kell a beszámolóban/adóbevallásban szereplő forgóeszközök finanszírozására fordítani. Ebből adódóan a hitelkeret maximum fele fedezhet működési költségeket, melyekbe a személyi jellegű ráfordítások, rezsiköltségek, bérleti díj, szolgáltatások díjai, reklámköltségek, karbantartási és javítási költségek és egyéb igazolható költségek is beletartoznak,

Fontos előírás, hogy a Forgóeszközhitel nem irányulhat kamatozó pénzeszközök tartására, így ezzel bankbetétek, értékpapírok vásárlása nem finanszírozható.

Hitelkiváltó hitel

A Hitelkiváltó hitel hazai pénzügyi intézménytől felvett, 2020.03.31-ig megkötött, piaci árazás szerint nyújtott beruházási hitel/pénzügyi lízing kiváltására vehető igénybe. Már előzőleg kiváltott hitelre nem igényelhető és az igényelt összegnek meg kell egyeznie a beruházási hitelből/pénzügyi lízingből fennmaradó tőketartozásnak.

Nem tekinthető piaci árazás szerint nyújtottnak azon hitel és lízingügylet:

 1. amelyet a KKV a Növekedési Hitelprogramban vett fel,
 2. amelyben a KKV közvetlen kamattámogatásban részesült (pl. Széchenyi Kártya Program),
 3. amelyet pénzügyi intézmény EU-s forrásból nyújtott (pl. „MFB Pontokon keresztül nyújtott hitelek”), továbbá
 4. amelyben a KKV kedvezményes kamatát a hitelnyújtó, illetve refinanszírozó intézmény kamatkiegyenlítése, költségvetési támogatása vagy piacinál kedvezőbb forrásbevonása tette lehetővé (Pl. Eximbank/MFB által refinanszírozott konstrukciók).

Hitelcélra vonatkozó kizárások

Többek között az alábbi hitelcélokra az MFB Krízis Hitel Plusz és az MFB Krízis Hitel keretében sem nyújtható hitel:

 • üzletrész, részvény vagy részesedés vásárlására,
 • támogatás előfinanszírozására,
 • termőföld vásárlására,
 • ÁFA finanszírozásra, kivéve ha ÁFA visszaigénylésre nem jogosult,
 • vám és illeték finanszírozására,
 • export finanszírozására,
 • már lezárt, megvalósított beruházások finanszírozására,
 • élő állat, tenyészállat vásárlására,
 • halászati és akvakultúra ágazattal kapcsolatos tevékenységek finanszírozására.

Az igénybevevők köre is maradt

Magyarországon bejegyzett kis- és középvállalkozások, melyek fomailag lehetnek:

 • egyéni vállalkozó, 
 • egyéni cég, 
 • őstermelő, 
 • gazdasági társaság, 
 • szövetkezet.

Kizáró okok

Nem részesülhet finanszírozásban az a vállalkozás, amely

 • a cégbíróságon nincs bejegyezve,
 • adószáma törlésre került,
 • csőd-, törlési vagy végelszámolási eljárás alatt átt,
 • fizetésképtelennek van nyilvánítva,
 • adótartozással rendelkezik,
 • 90 napot meghaladó hiteltartozása van,
 • nem rendelkezik a tevékenységéhez szükséges valamely engedéllyel,
 • több mint 25% állami vagy önkormányzati közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedéssel rendelkezik.

Biztosítéki elvárások

Ebben a tekintetben egy lényeges változást érdemes kiemelni, mely szerint a Krízis Hitel Plusz-ban nem igényelhető állami kezességvállalás. Ennek és a magasabb hitelösszegnek tükrében elmondható, hogy a Krízis Hitel Plusz inkább az érettebb, értékelhető gazdálkodási múlttal rendelkező vállalkozások részére szánt program.

A Krízis Hitel Plusz is ingatlanfedezet mellett vehető igénybe, mely lehet céges vagy magántulajdon, de mindenképpen per- és tehermentesnek kell lennie.

Beruházási hitel és Hitelkiváltó hitel esetén a jel/zálogjog a beruházás tárgyára irányul, míg Önálló forgóeszköz hitel esetén ingatlan, ingó és/vagy követelésen alapított zálogjogot követelnek meg. Utóbbinál kamatozó pénzeszközök nem képezhetnek biztosítékot. Mindkét termék esetében, függetlenül a hitelcéltól, kiegészítő biztosítékként szolgálhatnak egyéb ingatlanra alapított jelzálogjog, továbbá intézményi kezesség. Beruházási hitelre addicionális biztosítékként bevonható még:

 • fizetési számla követelésen alapított óvadék,
 • készpénz óvadék,
 • értékpapír, illetve állampapír óvadék.

Minden hiteltípusnál alkalmazható addicionális biztosíték:

 • készfizető kezességvállalás,
 • ingatlanra alapított jelzálogjog,
 • ingóságra alapított zálogjog,
 • követelésen alapított zálogjog.

Amennyiben valamelyik hitelkonstrukció felkeltette az érdeklődését, a Termékeink menüpontra kattintva bővebb információhoz juthat a hitelekkel kapcsolatban. Minden termékoldal alján megtalálható a hitelkalkulátor, melynek segítségével kiszámíthatóak a várható törlesztőrészletek, a hiteligénylés folyamata online is elindítható, valamint lehetőség van visszahívás kérésére is. Egyéb kérdés vagy érdeklődés esetén kérjük vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal a +36-1-239-8638 telefonszámon vagy a megadott Elérhetőségeink egyikén.